Partner

Gennep

20 Jul 2016, Geschrieben von admin in
Selfie-Points | Das Stadhuis in Gennep
Gennep Sehenwürdigkeiten

Wichtige Selfies in Gennep

Gennep hat sich jetzt Selfie Points angeschlossen und verfügt über 6 Punkte rund um seine Sehenwürdigkeiten.

Am 20. Juli wurde der erste Selfie Point fertiggestellt. Stadtrat Peter Lucassen und Bürgermeister Peter König machten auf dem Selfie Point ein Selfie in welchem das Rathaus im Hintergrund zu sehen war. Die Selfie Points sind nicht nur auf den Kacheln zu sehen. Sie sind ebenfalls zu sehen auf dem Martin Turm und auf der Keramikwand vom Jan Linders Platz.
Weitere Selfie Points folgen in der nächsten Zeit.

Wir begrüßen den ersten Selfie Point in Gennep, Stadhuis mit einem Bilderrahmen, perfekt für jeden um Selfies zu schießen.

Hier sind einige Hintergrundinformationen zum wunderschönen alten Rathaus. Das besonderste Gebäude in Gennep ist das Rathaus, welches 1620 gebaut wurde. Das alte Rathaus wurde von Van Bommel gebaut, welcher auch die Rathäuser Venlos & Heerenberg gebaut hat. Das Gebäude hat nicht nur eine große Anziehungskraft für die Menschheit. Wie es scheint haben auch Storche in dem Rathaus ihr neues zu Hause gefunden und sind dem Gebäude sehr angezogen. Die Storche haben sich seit 2010 dort eingenistet und in einem der Kamine gebären sie ihr Jungen.

Selfie-Points in Gennep

Selfie Point in Gennep, Stadhuis

 Das sind die Selfie-Points in Gennep:

 

Selfie Point - Dingbat

Selfie-Point Stadhuis

Het kenmerkendste gebouw is het stadhuis van omstreeks 1620. Het is gebouwd door Van Bommel, wiens hand u ook terugziet in het stadhuis van Venlo en ‘s-Heerenberg.

Niet alleen op mensen heeft dit karakteristieke stadhuis een grote aantrekkingskracht. Blijkbaar ook op de ooievaars die sinds het jaar 2000 op een van de schoorstenen nestelen en er hun kleintjes grootbrengen. Ook in de winter zijn ze soms op het stadhuis te zien. Via de webcam op het historische stadhuis kunt u het nest bekijken. De Gennepse ooievaars genieten tegenwoordig landelijke bekendheid. Via www.beleefdelente.nl/ooievaar kunt u in de lente het wel en wee van de Gennepse ooievaars en hun kroost volgen.

Het vlakbij gelegen Museum Het Petershuis is, samen met het Pinakelhuis, een van de oudste panden van Gennep. Het stamt uit de late middeleeuwen. De permanente expositie van het museum informeert over de cultuurhistorie van het Land van Maas en Niers.

Dat Gennep een bijzondere cultuurhistorie heeft, blijkt ook uit de protestantse kerk. Het is de oudste protestantse kerk in Nederland die door de gelovigen zelf gebouwd werd. De architect is Pieter Post (o.a. Mauritshuis in Den Haag). Hij was samen met Jacob van Campen (Paleis op de Dam) de bekendste architect tijdens de Gouden Eeuw.

 

The most characteristic building in Gennep is the Old Town Hall, built around 1620. The Old Town Hall was built by Van Bommel, who has also build the Town Hall in Venlo and ‘s-Heerenberg.

This characteristic building not only attracts many tourists and visitors. It also seems that the storks who have found there home above the Old Town Hall, are very attracted to the building. The storks are nestled on one of the chimneys since the year 2000, and bring up their chicks on top of the Old Town Hall. Even in the winter, they sometimes show themselves. Through a webcam we are able to follow them, they even have national prominence. Via www.beleefdelente.nl/ooievaar you are able to follow the stork family in the spring.

stadhuis

Near the Old Town Hall you can find museum “Het Petershuis” and the “Pinakelhuis”, which is one of the oldest buildings in Gennep. The “Pinakelhuis” dates back to the Middle Ages. In “Het Petershuis” you can find a permanent exposition about the cultural history of Gennep and this region.

That Gennep has a great cultural history is also shown by the Protestant Church, also on the “Markt” next to the Old Town Hall. This is the oldest Protestant Church in the Netherlands that was built by the protestants themselves. The architect is Pieter Post, known from the “Mauritshuis” in Den Haag (the Hague). Accompanied by Jacob van Campen, he was the most famous architect of the Dutch Golden Age.

 

Selfie Point - Dingbat

Selfie-Point Martinustoren

De Martinustoren uit 1869 is de neogotische portaaltoren van de in 1945 verwoeste Sint Martinuskerk. Na de restauratie in 2010 kreeg de toren de functie van bezoekerscentrum. De bezoeker krijgt op een interactieve wijze informatie over de cultuurhistorie en natuur van Gennep en het land van Maas en Niers in het bezoekerscentrum van de Martinustoren. De bovenste etage biedt uitzicht op Gennep, Maasheggen, St. Jansberg en het Reichswald.

Bezoekerscentrum Martinustoren bevindt zich op een plek met een bijzondere historie. Meer dan 1000 jaar geleden werd hier namelijk voor het eerst een kerk gebouwd. Door de strategische ligging tussen Maas en Niers en de ligging vlakbij de Rijn heeft het Land van Maas & Niers een bijzondere geschiedenis te vertellen. Een geschiedenis die u tegenkomt in de lieflijke landschappen van de Maasduinen, de Maasheggen en de stuwwal (Mookerheide, St. Jansberg en Reichswald).

De gratis toegankelijke Martinustoren stipt met zijn interactieve tentoonstelling de cultuurhistorie en de landschappen aan. De toren nodigt als het ware de bezoeker uit om deze landschappen, waarop hij vanuit de toren neerkijkt, al fietsend of wandelend te ontdekken.

martinustoren

 

The “Martinustoren” built in 1869 is the neogothic portal tower of the church that was destroyed during WWII in 1945. After the restoration in 2010, the tower was given the function of a visitor center. Visitors get acquainted with the cultural history and the nature of Gennep and this region in an interactive way. On the top floor you can get a nice view of Gennep, “Maasheggen”, “St. Jansberg” en the “Reichswald” (nature reserves).

A visit to the “Martinustoren” visitor center is free.

 

Selfie Point - Dingbat

Selfie-Point Nierspark

Waar ooit de “Bleek” (weide om was te bleken) was, is nu het Nierspark. Het park ligt aan de voet van de Niersdijk, die Gennep beschermt tegen hoog water. Het golvende siermetselwerk herinnert aan het water.

De Niers heet hier “Stadsniers” en stroomt met twee armen door het Niersdal. Het kunstwerk toont muziekinstrumenten en duidt op de muzikale banden tussen de Gennepse samenleving en de bewoners met verstandelijke beperking van Stichting Dichterbij. De Niersbrug is gebouwd naar voorbeeld van haar oude voorgangers. Hier werd vroeger het water gestuwd voor aandrijving van het waterrad van de Gennepermolen. De Niersbrug heeft als erenaam “Highlanderbridge”, vernoemd naar de 51e Highlanddivisie die in Gennep tijdens WOII een grote slag leverde met de Duitsers.

Het Nierspark dient niet alleen als park en als decor van verschillende evenementen zoals de Niersdal Survivalrun, maar dit overloopgebied en de dijk beschermen Gennep ook bij hoog water.

niersparkWhere once was the “Bleek” (meadow which was used to bleach laundry ), the “Nierspark” is located nowadays. The park is located against the dike, which protects Gennep against floods. The “Nierspark” not only serves as protection, but is also a park and the decor of different events such as the Survivalrun.

The river Niers flows with two streams through the “Nierspark”. On the left side you can see the “Niersbrug”. In former times the free-flowing water of the river Niers was used to power the water wheel of “Genneper” Mill. The “Niersbrug” has the name of honor “Highlander Bridge”, named after the 51st Highland Division. This division fought the Germans for the liberation of Gennep during WWII.

 

Selfie Point - Dingbat

Selfie-Point Stadsmuur

stadsmuur

De oorspronkelijke stadsmuur ligt tegenwoordig gedeeltelijk onder een rijbaan. De ligging is gemarkeerd door het Zandpoortmonument (bank met gefreesde kaart) en roestvrijstalen rondjes in het straatwerk. De historische stadsmuur is op het plein verlengd met een modern deel: de keramiekmuur.

Deze muur is voorzien van zeven nissen. Daarin staan beelden van historische gebouwen die het karakter van de vestingstad voor belangrijk deel bepalen. Op een uitgeschoven plateau staat Norbertus, geboren te Gennep. Gekozen is voor een uitvoering in keramiek, omdat er al sinds de Romeinse tijd veel pottenbakkers en keramisten in de streek gevestigd zijn. De kunst is dan ook gemaakt door lokale keramisten uit Ottersum en Gennep. De werken zijn van dichtbij te bekijken en aan te raken. Dit past bij het kleinschalige en gemoedelijke karakter van Gennep. ’s Avonds wordt een sprookjesachtig beeld opgeroepen door de belichting van de werken. De werken in de muur nodigen uit tot een verdere verkenning van de historische kern.

De Keramiekmuur loopt over in de oude stadsmuur.

 

The original city wall is now partially located under a road. The location is marked by the “Zandpoort” Memorial (bench with an engraved map) and stainless steel circles in the pavement. The historic town wall is prolonged with a contemporary part at the square: the ceramic wall.

This wall is provided with seven recesses. They contain works of art of historic buildings that define the character of Gennep. On an extended plateau stands St. Norbert, born in Gennep. The eight sculptures are ceramic works of art, because ever since the Roman times many potters and ceramists are located in the region. The art is made by local ceramists from Ottersum (village nearby) and Gennep. The works can be viewed up close and be touched. This suits the friendly character of the small town of Gennep. In the evening a fairytale image is evoked by the illumination of the artworks. The works in the wall encourage visitors to explore the historic sights the city has to offer.

Selfie Point - Dingbat

Selfie-Point Loswal

De Gennepse Loswal is een bijzondere locatie. De langste militaire brug, die er in 1945 gebouwd werd, was van grote betekenis voor de verovering van het Duitse Rijnland. De Loswal in Gennep speelde in de 19e eeuw een bijzondere rol in de bedevaart naar Kevelaer (Duitsland). Een deel van de Nederlandse bedevaartgangers arriveerde namelijk per boot. Zij liepen vervolgens naar het (voormalige) grensstation Gennep en reisden per trein verder. Bij de Loswal ligt een Luisterkei van de Liberation Route, die bijzondere verhalen vertelt over gebeurtenissen die zich hier afgespeeld hebben.

Tegenwoordig heeft de Loswal vooral een recreatieve functie. Bezoekers kunnen hier picknicken en men kan boten te water laten op de aangepaste veerstoep. Voor de kinderen zijn er klautertoestellen gebouwd. De Loswal biedt een fraai uitzicht op de Maasheggen, de St. Jansberg en de uitgestrekte bossen van het Reichswald.

loswal

The Gennepse “Loswal” is a special location. The longest military bridge, which was built in 1945, was of great significance for the conquest of the German Rhineland. The “Loswal” in Gennep played a special role in the pilgrimage to Kevelaer (Germany) in the 19th century. Part of the Dutch pilgrims arrived there by boat. They then walked to the (former) border station Gennep and traveled onward by train. At the “Loswal” lays a “Luisterkei” (a stone that tells stories) of the Liberation Route, which tells visitors about events that have happened here.

Nowadays the “Loswal” mainly has a recreational function. Visitors can picnic here and boats are launched into the river Maas (Meuse) here. For kids there are wooden structures which they can climb upon. . The “Loswal” furthermore offers a beautiful view of the Maasheggen, St. Jansberg and the forests of the Reichswald (nature reserves).

Selfie Point - Dingbat

Selfie-Point Genneperhuis

Dat Gennep een stadje met een middeleeuws verleden is, kan men goed vanuit de lucht zien. Het stadje werd gebouwd op een verhoging, een lage Maasduin, tussen de Maas en de Niers.
De beide rivieren, die regelmatig buiten de oevers traden, bepaalden daarmee de vorm van het stadje. Niet alleen de Maas en de Niers waren bepalend voor Gennep, ook de vesting het Genneperhuis . Het lot van Gennep was door de eeuwen heen gekoppeld aan de nabij gelegen vesting.

In een bocht van de Maas ligt de ruïne van het Genneperhuis. Eens een machtige burcht die de scheepvaart over de Maas controleerde.
Op de oostelijke Maasoever beheerste ze het gebied tussen de Maas en het uitgestrekte Reichswald. Door haar strategische ligging waar de Niers uitmondt in de Maas was de vesting moeilijk te nemen en vaak het toneel van zware gevechten.

Vooral tijdens de 80-jarige oorlog, de “Nederlandse vrijheidsoorlog”, werd er vele malen om het Genneperhuis slag geleverd tussen de Spaanse en Staatse troepen. Het bekendst is de belegering door prins Frederik Hendrik in 1641 die met 20.000 man de Spanjaarden tot overgave dwong. Het Genneperhuis is destijds door Salomon Ruysdael geschilderd en dit schilderij is in het Louvre te zien.

Het spreekt voor zich dat het Genneperhuis voor het stadje Gennep en het Land van Maas & Niers telkens oorlog en ellende met zich meebracht.
Het Genneperhuis heeft evenwel ook een vredesapostel voortgebracht.
Hij heet St. Norbertus van Gennep en was een zoon van Heribert, heer van Gennep. St. Norbertus werd geboren omstreeks 1080. Hij stichtte de orde van de Norbertijnen, ook bekend als Premonstratenzers. Een beeld an hem vindt u niet alleen op de markt te Gennep en Xanten, maar ook op de Karelsbrug in Praag en in de St. Pieter te Rome. Hij is begraven in klooster Strahov te Praag.

U kunt het bezoekerscentrum Martinustoren en Museum Het Petershuis bezoeken. In dit museum vindt u o.a. een maquette van het Genneperhuis, gravures, films en vondsten van de opgravingen. 

genneperhuis

That Gennep is a city with an medieval past, can be seen well from the air. The city was built on a platform, a low “Maasduin” (dune from the river), between the Maas (Meuse) and the Niers. Both rivers determined the shape of the town. Not just the rivers (Maas en Niers) played a decisive role, the stronghold of the “Genneperhuis” also played its part in the formation of the city.

In a bend of the Maas (Meuse) lies the ruin of the “Genneperhuis”. Once a mighty fortress that controlled navigation on the river. On the eastern bank of the Maas (Meuse) it controlled the area between the river and the extensive forest the Reichswald. Due to its strategic location where the Niers flows into the Maas (Meuse), it was hard to take over control of the fortress and therefore this location often was the setting of heavy fighting.

Especially during the 80-year war, “the Dutch war of independence”, many times there was a battle of the Genneperhuis between the Spanish and State troops. Best known is the siege by Prince Frederik Hendrik in 1641 that forced the Spaniards to surrender with 20.000 men. At that time the “Genneperhuis” was painted by Salomon Ruysdael and this painting is currently on display at the Louvre.

It goes without saying that the “Genneperhuis” brought misery and war to the town Gennep.
The “Genneperhuis” however, also has spawned an apostle of peace. He was called “Norbertus van Gennep” and was a son of Heribert, Lord of Gennep. St. Norbertus was born around 1080. He founded the order of Norbertines, also known as Premonstratensians. A statue of him can be found not only on the market in Gennep and Xanten, but also on the Charles Bridge in Prague and St. Peter’s in Rome. He was buried in Strahov Monastery in Prague.

You can visit the “Martinustoren” visitor center and Museum “Het Petershuis”. In this museum you will find among other things a model of the “Genneperhuis”, engravings, movies and finds from the excavations.

Genneperhuis